Zakaj Qualified® prenatalni test?

Zakaj Qualified® prenatalni test?

Kakšen je postopek Qualified® prenatalnega testa?

Trisomije

Naša telesa so sestavljena iz milijard celic. V vsaki celici je naš genetski material ali DNK. DNK je vodnik, ki našemu telesu pove, kako naj raste in se razvija. Vgrajen je v kromosome. Kromosome podedujemo od staršev. Zdravi ljudje imajo 46 kromosomov oz. 23 parov kromosomov. Ženske imajo dva kromosoma X, moški pa en kromosom X in en kromosom Y. Včasih pride do napake, zaradi katere imata spermatozoid ali jajčece presežek ali pomanjkanje kromosomov. Če se to zgodi, ima plod lahko tudi presežek ali pomanjkanje kromosomov. Trisomija se lahko pojavi na katerem koli kromosomu 1-22 in na spolnih kromosomih

Trisomije
Mikrodelecije

Mikrodelecije

Mikrodelecija je pomnajkanje malega dela kromosoma in je poimenovna po delo kromosoma, ki manjka. Celoten spisek 103 mikrodelecij in duplikacij, ki jih lahko zazna Qualified™ prenatalni test:

Informacije o nepravilnostih na kromosomih X/Y

Dva spolna kromosoma (X in Y) določata ali bo otrok moškega ali ženskega spola. Nepravilnosti kromosomov  X in Y se pojavijo v primerih, kadar manjka kopija spolnega kromosoma, kadar je prisotna dodotna kopija ali kadar je ta napopolna.

Informacije o nepravilnostih na kromosomih X/Y

Sign In