Qualified® 360 ° je prenatalni test vseh kromosomov in mikrodelecij ∕ duplikacij, ki vam daje informacije o trisomijah in monosomijah pri vseh kromosomih, kar vam omogoča veliko natančnejšo sliko o mikrodelecijah in duplikacijah v primerjavi s standardnim NIPT testom za vse kromosome in mikrodelecije.