Omejitve Qualified® testa

V zelo majhnem številu primerov testa Qualified® ni mogoče uspešno izvesti. To se običajno zgodi, ko je delež fetalne DNK (cfDNA) premajhen, da bi dobili rezultat. Drugi razlogi za neuspeh testa so v primeru, da nas ne obvestite o nosečnosti z darovanim jajčecem,  prisotnosti izginjajočega dvojčka ("vanishing twin") kot tudi o predhodno nediagnosticiranih (običajno benignih) kromosomskih motnjah pri nosečnici.

V teh primerih priporočamo ponoven odvzem materine venske krvi v nekoliko kasnejši fazi nosečnosti, da bi ponovili Qualified® test. V večini primerov je bila analiza uspešna po poslanem drugem vzorcu krvi.

Od zadnje terapije z nizkomolekularnim  heparinom mora miniti 24 ur za izvedbo testa.

Mozaicizmi, parcialne trisomije in translokacije

Nobena NIPT metoda, ki temelji na cfDNA, ne more odkriti kromosomskega mozaicizma, delne trisomije ali translokacije.

Večplodna nosečnost

Qualified®ne more analizirati prisotnost kromosomskih nepravilnosti pri nosečnostih s 3 ali več plodi. V primeru trojčkov ali večplodnih nosečnosti se priporočajo invazivne metode.